Home > > Faillissement geslaagd, patiënt overleden

Faillissement geslaagd, patiënt overleden

Slotervaart Ziekenhuis - Foto: Arnoud Hugo

Ik maak mij even kwaad. Het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis kwam voor Amsterdam (en ver daarbuiten) als een donderslag bij heldere hemel. Van de ene op de andere dag was het ziekenhuis er niet meer. Personeel ontslagen, patiënten voor 15.00 uur overgeplaatst naar elders, operatieafspraken afgezegd. De minister (VVD) was verrast, zag het aan, deed niets en vond dat dit nu eenmaal marktwerking was. En ook: een ziekenhuis is geen bank en hoeft dus niet gered te worden.

Deskundigen zeggen dat je een ziekenhuis niet kunt runnen als een bedrijf, want daarvoor zijn ze teveel gebonden aan allerlei regels. Ziekenhuizen kunnen dus helemaal niet opereren volgens de regels van de markt. Het ziekenhuis is daardoor meestal zelf van meet af aan ziek.

Schandelijk verwaarloosd

Het Slotervaart Ziekenhuis is nu alleen nog maar een lege betonnen kolos. De poliklinieken laat men de komende maanden leegbloeden.
De Amsterdammers keken verbijsterd en met grote verontwaardiging toe. En terecht. Het Slotervaart Ziekenhuis is nooit financieel gezond geweest en heeft een lange historie van bestuurlijk gesjoemel en wanbeleid. Maar zelfs als je vindt dat het ziekenhuis niet langer levensvatbaar is, moet je de zorg vanuit deze lokatie zorgvuldig en geleidelijk afbouwen. Het belang van de patiënten is hier op een schandelijke manier verwaarloosd.

Dit ziekenhuis vormde een vertrouwd beeld in de buurt, waar de bewoners van Nieuw-West met een gerust gevoel naartoe gingen. De artsen en het verplegend personeel waren aardig en zorgzaam, de kwaliteit van de zorg was over het algemeen goed. Dit kun je niet zomaar uit een stadsdeel weghalen, laat staan binnen 24 uur. Zorg is meer dan geld, veel meer zelfs. Een verzekeraar (Achmea) die dit doet, zou eigenlijk niet meer in de gezondheidszorg mogen opereren.

In verkeerde handen

Onze zorg is in handen van de verzekeraars gekomen, precies waar we altijd bang voor waren. Het geld maakt de dienst uit. 
In Amsterdam was blijkbaar al vanaf de oprichting van het SLZ een overcapaciteit aan bedden. Bedden moeten volgens de principes van de markt altijd bezet zijn, anders kosten ze alleen maar geld. Het resultaat is dat een patiënt zijn bed nog niet uit is, of de volgende wordt er alweer in gekwakt. Bij een operatie is de narcose nog niet uitgewerkt, of de zieke wordt alweer naar huis gebonjourd.
Daar kun je natuurlijk genuanceerder over denken dan ik nu doe, maar feit is dat het geld dicteert en niet de patiënt en de noodzakelijke zorg. Dat bewijst het feit dat de patiënten nu van de ene dag op de andere het ziekenhuis uit worden geflikkerd. Netter kan ik het niet zeggen.

Gek trouwens dat men telkens spreekt van overcapaciteit aan bedden, terwijl we vorig jaar nog berichten zagen dat bevallingen regelmatig moesten worden uitbesteed aan ziekenhuizen in omliggende gemeenten wegens gebrek aan verloskamers.

Grove nalatigheid

Het laatste woord zal hier nog over gezegd zijn. Want de manier waarop hier is gehandeld tegenover patiënten en personeel van het Slotervaart Ziekenhuis is ronduit schandelijk en schofterig. Betrokkenen nemen woorden in de mond als ‘zorgvuldig’ en ‘warme overdracht’, maar dat is natuurlijk flauwekul bij deze manier van handelen. Eerder is een aanklacht wegens grove nalatigheid op zijn plaats.


twee reacties op "Faillissement geslaagd, patiënt overleden"

Maaike
-1-  Maaike:
Ook zoiets moois: de aanmeldstop bij behandelaars. Is het zakje geld dat de behandelaar van de verzekeraar krijgt op? pech, dan kun je je niet aanmelden en krijg je geen zorg. Wat is dit voor kutland geworden? Je betaalt je blauw aan zorgverzekering en je krijgt er niks voor terug
JohnN
-2-  JohnN:
Hier heb je een punt Maaike, als als arts-behandelaar in dienst is van het Ziekenhuis maar dat ziekenhuis achterstand heeft met salarisbetaling is het logisch dat er een aanmeldstop is. Maar als ziekenhuis wel geld kreeg van zorgverzekering maar dat is al op (gebruikt voor betaling van uitstaande schulden) en gaat vervolgens failliet... Dan zegt mijn gezond verstand: de verzekerde heeft braaf z'n premie betaald dus heeft afdwingbaar recht op zorg. Hier moeten juristen mee aan de slag!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.