Fietsen niet welkom op CS

Het Centraal Station ondergaat momenteel een bijzonder grote verbouwing. De aanleg van de Noord-Zuidlijn is aanleiding om het reizigersknooppunt in de stad flink onder handen te nemen. Dit is een actie die ik van harte toejuich. Het plein voor het station, de entree naar de stad ligt er al jaren verloren bij. Wie de stad via deze weg binnen komt moet wel een vreemd beeld krijgen van deze 'mini-wereldstad'. Het pand en de omgeving ondergaan de komende jaren dan ook een grootscheepse verbouwing om het vervoersknooppunt toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Toch schrok ik enkele weken geleden van een plan wat mij ter ore kwam. De aanleg van de Noord-Zuidlijn kost veel meer dan van te voren was verwacht. Het oponthoud dat nu ontstaan door de onveilige stationsontwerpen gaat flink wat extra geld kosten. Op zoek naar andere hoge kostenposten in het project stuitte men op het plan om onder het stationsplein een fietsenkelder aan te leggen. Deze kelder, die het jarenlange probleem van het fietsenoerwoud voor het station moest op lossen, heeft het nu moeten ontgelden. Om geld te sparen heeft men besloten om deze stalling niet meer aan te leggen. In mijn ogen is dit erg jammer. Wat wat is het antwoord op de vraag wat we in de toekomst met de fietsen bij het centraal station gaan doen?

Keetwonen

Lange wachtlijsten, weinig aanbod en te hoge (onder)huur maken het een crime om in Amsterdam een geschikte woonruimte te vinden. Stichting Keetwonen gaat aan deze situatie wat doen. Voorjaar 2004 zullen de eerste heipalen de grond in worden geslagen voor een project op de Wenckebachweg, in...

De open armen van Geert Dales

Grote kop vandaag in het Parool: " Dales: kom maar hier asiel zoeken ". Wat nu, Geert Dales op de sociale toer? Het heeft er alle schijn van. Maar het warme gevoel dat dreigt te ontstaan bij de gedachte dat ‘onze’ Amsterdamse VVD ’ers toch vaak net iets socialer zijn dan die...

Laten we de dingen bij de naam noemen

Er wordt naar mijn smaak te veel gepraat over het failliet van de multiculturele samenleving. Dat lijkt me onzin. De multiculturele samenleving is een vaststaand feit en of het goed gaat of minder goed lijkt me eerder een kwestie van beeldvorming dan van dagelijkse werkelijkheid. De kunst is om...

Nacht(w)acht

Iedereen in Amsterdam kent de Nachtwacht in het Rijksmuseum, maar hoeveel mensen zijn op de hoogte van het bestaan van een tweede Nachtwacht? De tweede Nachtwacht vervult de functie van nachtburgemeester van Amsterdam. Want sinds februari van dit jaar heeft Amsterdam, in navolging van...

Bellen

Amsterdam Centraal lijkt een domein te zijn van fietsers. Voor het schrijven van mijn eerste stukje had ik me voorgenomen om niet over fietsen te schrijven, maar over de nachtnota van de Amsterdamse nachtburgermeester. De afgelopen nacht heeft me echter een dusdanige kater bezorgd, dat ik...

Kan het een beetje strenger?

Tijdens een weekje Barcelona viel me op hoe je daar veel meer mensen ziet die gehandicapt of slecht ter been zijn. Geen idee wat daarbij allemaal voor factoren een rol spelen, maar het is een feit dat de open ruimte van Barcelona veel toegankelijker is dan die van Amsterdam. De straten en...

Vroege Vogels

Zes jaar woon ik nu in Amsterdam en zes jaar lang woon ik naast een verbouwing of werk-aan-de-weg. Vijf verschillende huizen in vier verschillende stadsdelen en altijd herrie. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het hartstikke goed dat er aan de stad wordt geklust om panden op te knappen en...

Politicus in de kast [1]

Op 8 oktober is een nieuwe gemeentelijk website gestart, de Politicam . Nee, dat is geen webcam waarop arrestaties door de politie live te volgen zijn, maar een poging politici in discussie te brengen met de burgers. Iedereen kan via een videobericht een discussie starten en anderen kunnen...