Project 1012: is het weer ‘back to normal’?

Met het Project 1012 wilde waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher in 2007 de criminele infrastructuur doorbreken en de omvang en concentratie van economisch laagwaardige en overlast gevende functies verminderen in het postcodegebied 1012. Project 1012 zou het unieke karakter van het gebied herstellen, transformeren en daarmee een kwalitatief hoogwaardig entreegebied realiseren. Het zou zo’n 10 jaar gaan duren. Wat is er nu bereikt?

Niet iedereen is positief over project 1012. Er is met nieuwe ondernemers gewerkt aan enkele mooie sleutelprojecten zoals Rokin, Oudekerksplein, Nes en het Art Hotel. De Rode Loper is in uitvoering. Maar, er is ook nog steeds veel criminaliteit en bewoners klagen over de overlast van het groeiend aantal toeristen. Onduidelijk is wat het allemaal heeft gekost. Na 6 jaar was het tijd voor een evaluatie.

Wie houdt wie hier voor de gek?

AT5 De VVD vindt parkeren voor 5 euro per uur in Centrum te duur maar verhoogt het tarief in West wel met 75%. De VVD zegt dat het Parkeerfonds geoormerkt geld bevat. Klopt bij de Boerenwetering garage want daar is het contract getekend. Maar voor de Singelgracht garage is er nog niet eens een...

Buurt tegen parkeergarage Singelgracht

Singelgrachtgarage Nee Er zijn plannen om in de Singelgracht tussen Marnixbad en Marnixplantsoen een grote parkeergarage met 800 plaatsen te bouwen. Bewoners van de noordelijke Jordaan, de Frederik Hendrikbuurt en het Witteneiland zien dat niet zitten. Zij vrezen grote overlast, zowel tijdens de bouw als bij de...

Kiezen voor het buurtbelang

BBB De stichting Bewoners- en Buurtbelangen Binnenstad (BBB) is opgericht en ingeschreven bij het verkiezingsbureau voor de verkiezingen van de bestuurscommissie op 19 maart aanstaande. Hun motto: voor je buurt spreken! En, daar voel ik steeds meer voor. Vier jaar geleden keek ik uit naar...

Moeten ondernemers stemrecht krijgen?

Willem Koster, voorzitter van Amsterdam City , wil stemrecht voor ondernemers. Koster vraagt zich af of bedrijven ook wat te vertellen hebben in de stad. Hij stelt: "In de ogen van de Amsterdamse politiek eigenlijk niet’" Heeft Koster gelijk?  Koster constateert dat er af en...

Stadshartlus met passen en meten haalbaar

De Roder Loper, en dan vooral de stadshartlus en de knip voor het Victoria Hotel, zetten het ondernemingsklimaat in de binnenstad onder druk. Dat stellen ondernemersorganisaties EVO en Transport en Logistiek Nederland in een reactie op het bestemmingsplan voor de Prins Hendrikkade. Bovendien...

Hoe lossen we het probleem met de touringcars op?

Op drukke dagen rijden 2.000 tot 2.500 touringcars door de binnenstad. De luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid in Amsterdam zijn in het geding. Met de explosieve groei van het dagtoerisme kunnen we gerust spreken van: ‘ Help, we created a monster !’. De ambitieuze...

Scooters moeten op het achterdek

Pont over het IJ - foto: Arnoud de Jong Vorige week liepen er toezichthouders rond op de veerboot over het IJ die de scooteraars vroegen hun motor af te zetten. Het staat op een bord, maar dat is niet genoeg. Ze leggen uit dat de boete €90 is. Maar zodra de toezichthouders een paar stappen verwijderd zijn, zet men de motor weer...

Maak Amsterdam de wandelstad van Europa

Verkeersbord in Brussel Ik word er niet meer boos om. Een scooter met twee blonde dames rijdt toeterend bij het Victoria Hotel, door rood, vol in op de op het zebrapad overstekende voetgangers. Op de Zeedijk rijden, luid bellend en roepend, fietsers en scooters dwars door de wandelende menigte. Die wandelaars moeten...