Merel en Martin in de bosjes

Martin Melchers

'In de bosjes met Merel Westrik en Martin Melchers' is een boek over hun liefde.
Hun liefde voor de wilde natuur in die prachtige stad Amsterdam, waar flora en fauna bloeien, groeien en blijven boeien.
Een liefde waarvan ze getuigen in korte puntige stukjes over hun ervaringen van jaren samen op avontuur zijn, de paden op, de lanen in, vaak langs de rafelranden, op onverwachte en voor de hand liggende plekken, in weer en wind, overal en nergens, en dat allemaal in onze zo geliefde metropool.
Voor de ware natuurvorser en voor wie goed oplet en er een oog voor heeft is er vlakbij een enorme rijkdom te ontdekken, daarvoor hoef je niet naar verre buitenlanden af te reizen en helse ontberingen te doorstaan. Om je heen kijken in de mooiste stad ter wereld, wat Amsterdam vanzelfsprekend is, volstaat.

Stadslogistiek met minder dan 7,5 ton. Hoe doen we dat?

In de autoluwe plannen van het stadsbestuur staat dat de stadslogistiek in de binnenstad met minder zware vrachtwagens moet. Niet alle rioleringen, niet alle bruggen en niet alle kademuren zijn gebouwd voor zwaar vrachtverkeer.  Er komen nog strengere eisen voor belading en delen van...

Festivals: meer, minder of anders?

Ik hou van festivals. Buitenfestivals waar je heerlijk met je vrienden een dag kan genieten van muziek, een biertje en het mooie weer. Toch maak ik me zorgen over de impact van al die festivals op de stad. Zelfs de grootste feestneuzen in mijn vriendenkring klagen over het geluid en de vele...

Zero emissie stadslogistiek: dat raakt vooral de buren

Elektrische bestelwagen Slimmere en schone stadslogistiek zijn nodig voor leefbare woonwijken en binnensteden. Elektrisch vervoer speelt een grote rol in het Klimaatakkoord. In 2025 moeten 30 tot 40 gemeenten een zero emissie zone stadslogistiek hebben. Amsterdam gaat mee met deze mooie ambities. Maar, elektrische...

Freule Cora van Nieuwenhuizen tot Schiphol

Landend vliegtuig Schiphol boven Kalfjeslaan - foto: Arnoud Hugo Ik loop al een week getergd te prakkiseren hoe ik mijn woede in redelijk beschaafde bewoordingen kan kanaliseren. Ik ben namelijk in alle staten over het nieuwe Schipholbesluit door  die zwakzinnige tuthola (VVD)  de bewindsvrouwe van Infrastructuur en Waterstaat, Co 2 ra van...

Hoogste tijd voor ‘gezonde stilte cirkels’ rond woonwijken

cirkels Volgens D66 wethouder Simone Kukenheim van zorg moeten er extra maatregelen tegen overgewicht bij kinderen worden genomen. De wethouder denkt onder meer aan het weren van een ongezond voedselaanbod in de buurt van scholen met een 'gezonde cirkel'. Ik denk dan eerst aan de verantwoordelijkheid...

Moet er een zero emissie zone komen voor cruiseschepen?

Grote cruiseschepen zijn niet echt 'zero emissie'. Volgens de Britse krant  The Guardian staat de CO2-uitstoot van een groot cruiseschip gelijk aan de uitstoot van ongeveer 84.000 auto’s. Onderzoeksinstituut Transport and Environment kwam met zorgwekkende cijfers over...

Minder parkeerplekken: servicemonteur in de knel?

Busjes monteurs Parkeren en stadslogistiek. Ogenschijnlijk hebben ze niks met elkaar te maken. Toch klaagt iedereen steen en been over bestelauto’s in de stad. Ze staan in de weg, of vaker, op de stoep. In woonwijken en in binnensteden. De Amsterdamse winkeliers willen zelfs een bezorgtax....

Aaibaar en eetbaar

Kreeft Nu wil ik niemand ongerust maken, maar ons leefmilieu wordt momenteel ernstig bedreigd door schadelijke en ongewenste exoten. Voor wie zich nu klaarmaakt voor een stevige polemiek over toerisme en migratie: ik heb het niet over mensen, althans in beginsel niet. Vorige maand deden de kranten...