Een mooi schip met gastvrije mensen die niet bang zijn

Rainbow Warrior III - Foto: Greenpeace

Op vrijdagmiddag 11 april had ik het genoegen om een exclusieve rondleiding te mogen beleven aan boord van de 'Rainbow Warrior (III)', kort na haar aankomst in Amsterdam.
Het derde schip van die naam van de natuur- en milieubeschermingsorganisatie Greenpeace is een eigentijds 'groen' hoogstandje: het heeft slechts een fractie van de energiebehoefte in vergelijking met een traditioneel schip van dezelfde afmetingen en er zijn allerlei voorzieningen getroffen die ervoor zorgen dat het nauwelijks belasting oplevert voor water en lucht door recycling van afvalstoffen en vuilwater. Het schip had zojuist aangelegd langszij de 'Esperanza' aan Pier 2 van het voormalig NDSM terrein in Amsterdam Noord. Haar verschijning valt onmiddellijk op door de futuristische hoge masten. 
Wat registratie betreft hebben ze beide Amsterdam als thuishaven, maar zoals we regelmatig in het nieuws kunnen zien zwerven ze eigenlijk voortdurend over alle wereldzeeën om misstanden aan de kaak te stellen.

Elektrische vrachtwagens voor de horeca: een prima idee

Amsterdammers maken zich terecht zorgen over de luchtkwaliteit. Kritisch kijken ze naar de vele vrachtwagens, bestelbusjes, bussen en scooters die elke dag weer door de stad rijden. In Amsterdam is een actieve verkeersgroep van bewoners die constructief, samen met de overheid en...

Is geluidsoverlast van de horeca aan te pakken?

Wie pakt er niet graag een biertje op een Amsterdams terras? Met de eerste lentezon kwamen meteen de eerste klachten over het terras van mijn stamkroeg op de levendige Zeedijk binnen en stonden de handhavers op de stoep. De eigenaren van zaken in de ‘top 15 klachten’ maken zich op...

Modern Witte Fietsen plan

De Witkar van Luud Schimmelpenninck In Barcelona is het 'Bicing' project al een succes sinds 2007. Inwoners van de Spaanse stad kunnen voor een luttel bedrag een door de gemeente geleverde 'hufterproof' fiets lenen en binnenkort zullen de fietsen ook toegankelijk zijn voor toeristen. Zeker in de stad een prima alternatief voor...

Amsterdammers moeten een auto mogen hebben, toch?

De gemoederen op Twitter waren deze week verhit. De voor- en tegenstanders van autobezit in de stad vlogen elkaar weer eens in de haren. De een roept dat we het makkelijk zonder auto af moeten kunnen, zelfs als je werkt. Weer een ander vindt dat de wijkagent en vroedvrouw voor hun eigen deur...

Minister Melanie van Milieuvervuiling

Misschien komt het minister Melanie Schultz van Haegen goed uit. Alle aandacht gaat nu naar collega Henk Kamp en de arme PvdA frontman Diederik Samsom, die samen geroosterd worden boven laaiend vuur van de anders altijd zo ijskouwe 'Grunningers'. Die willen voorkomen dat hun de grond straks...

De permanente strijd tegen de bladblazer

Bladblazer Op 8 november van het vorig jaar vroeg ik de gemeente Amsterdam per e-mail waarom men claimt een duurzaam beleid te voeren én de gemeentelijke milieudiensten laat werken met gemotoriseerde bladblazers: die apparaten staan algemeen bekend om hun geluidsvervuiling (de medewerkers...

Zwerfkatten afschieten

Zwerfkatje in een boom in Israël - Foto: Arnoud de Jong De Tweede Kamer nam een motie aan die het afschieten van zwerfkatten voortaan verbiedt. Dat is dan weer zo'n dingetje waarvan ik nooit heb geweten dat het überhaupt mócht. Het scheen toch nog in zeven provincies te gebeuren. Heel primitief en pure gemakzucht natuurlijk. Gelukkig...

Amstelveen onkruidvrij

Afbeelding: Partij voor de Dieren Ja beste Amsterdammers, weer even een bericht uit uw buurgemeente Amstelveen. Een maand of wat geleden bezochten wij een bijeenkomst op het gemeentehuis voor mensen die het afgelopen jaar in Amstelveen zijn komen wonen. Hiertoe waren wij speciaal uitgenodigd door (de nu vertrekkende)...