Minister Melanie van Milieuvervuiling

Misschien komt het minister Melanie Schultz van Haegen goed uit. Alle aandacht gaat nu naar collega Henk Kamp en de arme PvdA frontman Diederik Samsom, die samen geroosterd worden boven laaiend vuur van de anders altijd zo ijskouwe 'Grunningers'. Die willen voorkomen dat hun de grond straks helemaal onder de voeten wegzakt. En hun rumoer zal nog maandenlang blijven aanhouden, want ojee: ook onder de voeten van Jeroen Dijsselbloem trilt en zakt voortdurend de financiële bodem van het hele land.

De A10 in tijden van tachtig - Foto: Arnoud de Jong

Op wat kleiner schaal is 't ongenoegen onder een deel van de bewoners en werkers van Amsterdam zeker niet minder. Ook zij voelen zich door 'Den Haag' genegeerd en onbegrepen. Net als de Rotterdammers ter weerskanten van de A13, zijn de Amsterdammers langs de Ring A10-West niet te benijden. Dagelijks dendert er een enorme verkeersstroom op korte afstand langs hun woning of werkplek. De stad heeft grote moeite om de Europese normen voor schone lucht en toelaatbare lawaaibelasting in de bebouwde omgeving te halen. Het streven van Amsterdam is in conflict met de sterke drang van de verkeersminister om op zoveel mogelijk trajecten een hogere snelheid voor de personenauto te faciliteren.

De permanente strijd tegen de bladblazer

Bladblazer Op 8 november van het vorig jaar vroeg ik de gemeente Amsterdam per e-mail waarom men claimt een duurzaam beleid te voeren én de gemeentelijke milieudiensten laat werken met gemotoriseerde bladblazers: die apparaten staan algemeen bekend om hun geluidsvervuiling (de medewerkers...

Zwerfkatten afschieten

Zwerfkatje in een boom in Israël - Foto: Arnoud de Jong De Tweede Kamer nam een motie aan die het afschieten van zwerfkatten voortaan verbiedt. Dat is dan weer zo'n dingetje waarvan ik nooit heb geweten dat het überhaupt mócht. Het scheen toch nog in zeven provincies te gebeuren. Heel primitief en pure gemakzucht natuurlijk. Gelukkig...

Amstelveen onkruidvrij

Afbeelding: Partij voor de Dieren Ja beste Amsterdammers, weer even een bericht uit uw buurgemeente Amstelveen. Een maand of wat geleden bezochten wij een bijeenkomst op het gemeentehuis voor mensen die het afgelopen jaar in Amstelveen zijn komen wonen. Hiertoe waren wij speciaal uitgenodigd door (de nu vertrekkende)...

Koester de stadsparken

De Amsterdamse bevolking groeit snel. Dat betekent meer mobiliteit en meer economische activiteit in de regio. Dat legt een groter beslag op het milieu, de geluidsruimte en de externe veiligheid. Terecht is daarvoor veel aandacht bij de komende verkiezingen. De lucht moet schoner. Helpt meer...

Hoe lossen we het probleem met de touringcars op?

Op drukke dagen rijden 2.000 tot 2.500 touringcars door de binnenstad. De luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid in Amsterdam zijn in het geding. Met de explosieve groei van het dagtoerisme kunnen we gerust spreken van: ‘ Help, we created a monster !’. De ambitieuze...

Maak van Amsterdam de schoonste stad van Europa

PWC deed onderzoek naar investeren in stedelijke onroerend goed: kantoren, woningen en winkels. Amsterdam staat op een van de laagste plaatsen in Europa . Het oordeel is: ‘onaantrekkelijk’. Dat is niet alleen vanwege het politieke klimaat in Den Haag of de vele lege...

Pakt Wiebes de luchtkwaliteit goed aan?

Mijn buurt staat in de top tien. Maar, er is geen reden voor feest. We staan op de achtste plaats van meest vervuilde straten van Nederland . Uitlaatgassen van dieselmotoren zijn kankerverwekkend. Amsterdammers leven door een slechte luchtkwaliteit een jaar korter. Wie wil straks nog in onze...

Tophotels hebben toplogistiek nodig

Mijn buren met kinderen maken zich steeds drukker over al het vrachtverkeer in de buurt. Ze snappen het niet. Waarom zijn er zoveel vrachtwagens en bestelbusjes ? Waarom rijden dezelfde leveranciers soms 8 keer op een dag voor onze deur langs? En, hoe komen al die vrachtwagens aan de bekende...