Kijk uit voor die vrouw bij de dokter!

Waardering Zorgkaart

De verhuizing naar een andere gemeente bracht met zich mee dat ik een nieuwe huisarts moest zoeken. Het bleek nog niet eenvoudig.
Ik vroeg eerst maar eens aan de buren of zij mij een fijne dokter konden aanbevelen. Nou en of! Hun eigen huisarts zat hier dichtbij in een groepspraktijk en hij was een bijzonder deskundige en aimabele man!

Ik ging erheen. Ongelukkigerwijs deed ik dat op een verkeerd moment, zo bleek. Er stond ergens een deur op een kier en ik klopte aan. Een oudere dame met een grijze krullenbol deed met tegenzin de deur een heel klein beetje verder open, zodat haar hand erdoor paste. Daarmee wees zij mij kribbig op een briefje dat aan de deur hing: ze hadden nu pauze.

Oproer in Amstelveen

Bedreigde Schildersbuurt - Foto: Google Streetview Nou, ik woon hier nog maar net, maar ik moet zeggen: in Amstelveen kunnen ze er ook wat van hoor. Qua bestuurlijke blunders, bedoel ik. Zelfs Het Parool besteedt er een 'analyse' aan, terwijl die krant normaal toch niet bijster veel interesse toont voor de buurgemeenten. Wat is er gaande?...