Weer in de verdomhoek

Marja van Bijsterveldt (bron: Wikipedia)

Het onderwijs staakt en demonstreert tegen de bezuinigingen. Volkomen terecht. Een land dat op z'n kinderen bezuinigt is niet goed wijs, hoe diep de crisis ook mag zijn. En in dit geval worden ook nog vooral de kinderen getroffen die sowieso al moeite hebben met de leerstof, omdat ze gedrags- en/of leerstoornissen hebben.

Zelf werkte ik in een inmiddels tamelijk ver verleden in het speciaal onderwijs. Ik ondervond hoe belangrijk het is dat kinderen met bijvoorbeeld een lichte hersenbeschadiging (maar verder normaal intelligent) veel baat hadden bij de aangepaste en veilige omgeving die dit type onderwijs bood. Ze hadden bijvoorbeeld concentratieproblemen, dyslexie, waren extreem teruggetrokken of juist extra druk.
In het reguliere onderwijs waren ze onverbiddelijk de klos, in kleinere klassen met individuele aandacht zag je ze opbloeien, zelfvertrouwen (her)winnen en rustiger worden.

Groepsaanmelding

Hervormd Lyceum West. Foto: Google Street View. Afgelopen week was het weer zover: naar een open avond van een middelbare school -een school voor voortgezet onderwijs zoals dat zo mooi heet-, met mijn zoon uit groep 8. Spannend, er moeten heel wat scholen bezocht worden in verband met alle lotingsperikelen in Amsterdam en de...
  • 1